Bijzonder volmachtbesluit van 9 april 2020 zorgt voor versoepeling regels voor algemene vergaderingen ten tijde van COVID-19

Samenvatting De dwingende overheidsmaatregelen tegen de Covid-19 pandemie (o.m. deze van social distancing) hebben tot gevolg dat de vennootschappen…


Nieuwe wetboek vennootschappen & verenigingen

Over vennootschapsvormen en dwingende bepalingen Nieuwe regelgeving Vennootschappen en Verenigingen : Vereenvoudiging en flexibilisering & de…