Boek XIX “Schulden van de consument” WER treedt in werking : pas Uw Algemene voorwaarden aan!

Op 27 april 2023 werd het Wetsontwerp houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht…


Vermijd dat uw vennootschap tweemaal wordt beboet!

De wetgever tracht te vermijden dat de bestuurder van een voertuig bestraffing kan ontlopen door zich te verschuilen achter de vennootschap die…


Exit de goede huisvader?

Het begrip ‘goede huisvader’ is alomtegenwoordig in het Belgische burgerlijk recht, dat grotendeels stamt uit de napoleontische tijd. Het is een…


Zijn uw contracten corona-proof?

Wettelijke verankering van de imprevisieleer. Vervroegde afschaffing van de b2b-wet? Whats new? Op 24 februari 2021 werd het wetsvoorstel tot…


Bijzonder volmachtbesluit van 9 april 2020 zorgt voor versoepeling regels voor algemene vergaderingen ten tijde van COVID-19

Samenvatting De dwingende overheidsmaatregelen tegen de Covid-19 pandemie (o.m. deze van social distancing) hebben tot gevolg dat de vennootschappen…


Nieuwe wetboek vennootschappen & verenigingen

Over vennootschapsvormen en dwingende bepalingen Nieuwe regelgeving Vennootschappen en Verenigingen : Vereenvoudiging en flexibilisering & de…