Exit de goede huisvader?

Het begrip ‘goede huisvader’ is alomtegenwoordig in het Belgische burgerlijk recht, dat grotendeels stamt uit de napoleontische tijd. Het is een…


Zijn uw contracten corona-proof?

Wettelijke verankering van de imprevisieleer. Vervroegde afschaffing van de b2b-wet? Whats new? Op 24 februari 2021 werd het wetsvoorstel tot…


Bijzonder volmachtbesluit van 9 april 2020 zorgt voor versoepeling regels voor algemene vergaderingen ten tijde van COVID-19

Samenvatting De dwingende overheidsmaatregelen tegen de Covid-19 pandemie (o.m. deze van social distancing) hebben tot gevolg dat de vennootschappen…


Nieuwe wetboek vennootschappen & verenigingen

Over vennootschapsvormen en dwingende bepalingen Nieuwe regelgeving Vennootschappen en Verenigingen : Vereenvoudiging en flexibilisering & de…