Meester Nicolas Bosschem

Onze diensten

Met meer dan 20 jaar relevante ervaring bouwde het Advocatenkantoor van Meester Nicolas Bosschem reeds een expertise op in vele vakgebieden.

Het kantoor groeide ondertussen uit tot een dynamisch en modern full-service kantoor dat zich voornamelijk profileert als juridische partner van de ondernemer, groot en klein. Het kantoor behandelt echter ook zaken in de strafrechtelijke sfeer en staat cliënten bij als burgerlijke partij of als verdachte/beklaagde voor de Politierechtbank en de Correctionele Rechtbank.

Lees meer

Meester
 Nicolas Bosschem

Nicolas Bosschem behaalde in 2002 aan de Universiteit van Gent (UG) het diploma van Licentiaat in Rechten. In 2003 behaalde hij aan de Universiteit van Barcelona (UB) daarenboven het diploma van Postgraduaat gespecialiseerd in het recht van de Europese Unie (Diploma de Postgrado especialización en el Derecho de la Unión Europea).

Lees meer

Tarieven en voorwaarden

U wil natuurlijk graag weten wat onze diensten zullen kosten. Indien het mogelijk is, geven wij u graag vooraf een idee van de prijs. 
Helaas is het onmogelijk om steevast bij de start van een dossier een exacte begroting te maken. Er zijn eenvoudigweg te veel onbekende elementen: de aard en omvang van het verweer, de tactiek van de tegenpartij bij onderhandelingen, eventueel bijkomende vragen van de rechtbank enz.

Lees meer

Publicaties

Boek XIX “Schulden van de consument” WER treedt in werking : pas Uw Algemene voorwaarden aan!

Op 27 april 2023 werd het Wetsontwerp houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht…


Vermijd dat uw vennootschap tweemaal wordt beboet!

De wetgever tracht te vermijden dat de bestuurder van een voertuig bestraffing kan ontlopen door zich te verschuilen achter de vennootschap die…


Exit de goede huisvader?

Het begrip ‘goede huisvader’ is alomtegenwoordig in het Belgische burgerlijk recht, dat grotendeels stamt uit de napoleontische tijd. Het is een…


Zijn uw contracten corona-proof?

Wettelijke verankering van de imprevisieleer. Vervroegde afschaffing van de b2b-wet? Whats new? Op 24 februari 2021 werd het wetsvoorstel tot…